Шляхами децентралізації доріг

28.11.2019

CoST Ukraine

У 2018 році в рамках реформи децентралізації всі дороги місцевого значення від регіональних служб автомобільних доріг (далі – САД) були передані на баланс обласних державних адміністрацій (далі – ОДА).На початковому етапі САД допомагали адміністраціям в управлінні дорожньою галуззю, зокрема в управлінні фінансами. Але з 1 січня 2019 року настав час повного самостійного керування дорогами з боку адміністрацій.Цей процес був довгоочікуваним і важливим для ОДА, оскільки регіональна влада отримувала можливість самостійно впливати на стан місцевих доріг області та відповідати за них.

Ініціатива с прозорості інфраструктури (CoST Ukraine) протягом 2019 року співпрацювала з представниками ОДА в рамках проєкту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення», що здійснювався за підтримки програми USAID_ВзаємоДія,та мала змогу побачити, як ситуація склалася з часом.Фахівці CoST Ukraine проаналізували прогрес в управлінні дорогами підрозділами ОДА та можуть стверджувати про кардинально відмінний підхід керівництва ОДА до відновлення доріг в різних регіонах. Звичайно, не можна порівнювати всі регіони між собою: у кожного з них різна протяжність мережі та початковий експлуатаційний стан доріг. Але спільним для всіх 24 областей було отримання фінансування відповідно до протяжності мережі доріг місцевого значення згідно ЗУ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України». Про практику освоєння виділених коштів підрозділами ОДА з січня 2019 року ініціатива CoST Ukraine розповіла на прикладі трьох областей.

Область 1: протяжність мережі більше 5 тис. км.

У 2019 році відремонтовано менше 10 км доріг (лише 0,2% протяжності мережі), при цьому більшість грошей витрачено на ямковий ремонт.

При цьому, на думку представників ОДА, для кращого функціонування дорожньої галузі на регіональному рівні необхідно прискорити процес законодавчого вирішення питання щодо передачі від САД до місцевої мережі ще й доріг територіального значення. Тоді регіональна влада отримає більше зацікавлених сторін у співфінансуванні ремонтних робіт, у вигляді бізнесу та органів місцевої влади (територіальних громад, сільських, селищних, міських рад та їхніх об’єднань).

Область 2: протяжність мережі більше 6 тис. км.

Протяжність мережі – одна з найбільших в Україні. У 2019 році побудовано та відремонтовано значну кількість доріг. Особливу увагу приділено маршрутному принципу вибору ділянок ремонту (з акцентом на туристичних точках області для підвищення туристичної привабливості регіону).

Це одна із небагатьох областей, яка передала на аутсортинг інжинірингові послуги і оголошує відкриті торги на них незалежно від об’єму фінансування, навіть якщо це не вимагається ЗУ «Про публічні закупівлі». На думку ОДА, основною рушійною силою розвитку дорожньої мережі області є залучення коштів за рахунок іноземних інвестицій та позик.

Область 3: протяжність мережі більше 2 тис. км.

Один із небагатьох регіонів, який досі не може налагодити організаційно свою діяльність та впоратися з покладеними на нього функціями.

Спочатку представники ОДА не могли визначити структуру замовника, відповідальну за проведення закупівель та здійснення контролю якості дорожніх робіт. Пізніше – не могли визначитися з першочерговими ділянками ремонту на 2019 рік. Станом на кінець жовтня лише 3 закупівлі ОДА завершилися укладанням договору і роботи на об’єктах тільки розпочинаються. А якість дорожніх робіт, як відомо, залежить від належних погодних умов під час їх виконання.

Отже, фахівці CoST Ukraine побачили три різні моделі управління дорожньою галуззю на регіональному рівні, які зумовлені, на їх думку, різним кадровим потенціалом ОДА на початковому етапі передачі функцій управління дорогами місцевого значення від САД до ОДА та різною розвиненістю ринку виконавців дорожніх робіт в регіонах.

Поряд з цим, фахівці CoST Ukraine відмічають і ряд загальних типових проблем для всіх ОДА:

десь кращий, десь гірший, але в цілому – вкрай незадовільний стан місцевих доріг на момент їх передачі від САД до ОДА.
За офіційними даними Укравтодору більше 90% загальної мережі доріг країни знаходилось в аварійному (ненормативному) стані, близько 40% – потребувало повного відновлення.

вже звичне недофінансування дорожньої галузі, адже створення Державного дорожнього фонду не задовольняє 100% потреби мережі з будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання доріг.
передача повного пакету документів (паспортів на дороги, землевпоряджувальних документів, гарантійних паспортів на ремонті роботи, що були виконані до передачі доріг на баланс ОДА, тощо) на момент передачі доріг від САД до ОДА в переважній більшості регіонів не відбулась.
Частина доріг, які станом на кінець 2018 року були відновлені поточним середнім ремонтом та передані до ОДА у більшості випадків мають гарантійний термін 3 роки і він скоро спливає. Відсутність документів позбавляє ОДА правової можливості вимагати усунення недоліків за рахунок підрядника у випадку наявності вини виконавця. В такому випадку регіональна влада змушена буде ліквідовувати їх за власний рахунок. Детальніше про проблему тут: shorturl.at/MOSX4.

Без повного пакету документів ОДА не мають можливості навіть замовляти розробку проектно-кошторисної документації для деяких видів ремонтів.

Урегулювання питання інвентаризації документації на передані до ОДА дороги допомогло б регіональній владі більш якісно виконувати покладені на них функції.

відсутність спільно розробленої та взаємо погодженої регіональними САД та ОДА стратегічної програми розвитку доріг регіону на 3-5 років.

Наявність таких програм дала б можливість бачити необхідність виділення та залучення коштів на відновлення автошляхів області, а також допомогла б відповісти на «болючі» питання громадськості щодо черговості вибору ділянок для включення до програми ремонтів на рік.

Оскільки проблеми, побачені фахівцями, є актуальними для всіх областей України, ініціатива розробила ряд рекомендацій для Міністерства інфраструктури:

– організувати збір та аналіз інформації від ОДА щодо актуального стану справ з передачею документів від попередніх балансоутримувачів доріг (САД) (зразок форми збору інформації запропоновано);

– розробити та юридично закріпити механізм та кінцеві терміни передачі повного пакету документів від САД до ОДА;

– визначити механізм взаємодії САД та ОДА щодо усунення дефектів на об’єктах, переданих в ОДА, та розробити алгоритм двосторонніх дій, що буде обов’язковим до виконання та доведений до замовників наказом;

– забезпечити обмін досвідом між управлінцями дорожньої галузі у регіонах з приводу кращих практик результативного управління галуззю на місцях на всіх етапах проведення дорожніх робіт від планування і до завершення гарантійних термінів;

– створити міжрегіональну робочу групу за участі, але не виключно, представників Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій для забезпечення планування переліків ремонту та, таким чином, зумовлюючи своєчасний початок нового будівельного сезону,

та щиро сподівається бути почутою!

Поділитися у соціальних меражах:

https://costukraine.org/shliakhamy-detsentralizatsii-dorih/