Дайджест «дорожніх» питань-відповідей для управлінців і техфахівців. Випуск 3

Документів за вашим запитом не знайдено

Дайджест «дорожніх» питань-відповідей для управлінців і техфахівців – це збірка відповідей на найбільш поширені питання представників регіональних і місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині децентралізованого управління дорожнім господарством в їхніх регіонах, містах, селах та селищах.

Розроблений експертами Проєкту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» на прохання та запити співробітників місцевих дорожніх підрозділів, Дайджест дорожніх «проблем» має чітку структуру у форматі «запитання-відповідь» за п’ятьма різними темами:

 1. Закупівлі,
 2. Проєктування,
 3. Контроль якості,
 4. Матеріали та технології,
 5. Дороги комунальної власності.

При цьому більшість з тем дозволяють прояснити питання, що можуть виникнути на кожному з етапів життєвого циклу інфраструктурного проєкту в усіх замовників дорожніх робіт і послуг, у той час, як остання допомагає вирішити спірні моменти управління саме магістральними дорогами та вулицями в населених пунктах.

Закупівлі

Проектування

Управління комунальними дорогами

Контроль якості

Процедура закупівель, яка найчастіше використовується замовниками при проведенні торгів, гарантує їм найдешевшу пропозицію, але не гарантує якість. Яким чином може бути отримана оптимальна пропозиція для замовника з точки зору співвідношення ціни та якості?

Для обрання переможцем учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією, яка враховує не тільки ціну, а й надає додаткові переваги замовнику, забезпечуючи досягнення певних показників, характеристик за предметом закупівлі, замовник може застосувати нецінові критерії оцінки тендерних пропозицій.

У статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» наведений перелік нецінових критеріїв, який не є виключним. Замовник може на свій розсуд обирати один або декілька критеріїв з цього переліку або встановлювати інші.
Рекомендації щодо видів та питомої ваги нецінових критеріїв оцінки тендерних пропозицій при закупівлі робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування містяться в Методичних рекомендаціях щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства, затверджених наказом Мінекономіки від 17.08.2020 №1572.

Більш детально з питанням встановлення нецінових критеріїв оцінки тендерних пропозицій, практикою їх застосування в дорожній сфері, а також рекомендаціями щодо їх застосування можна ознайомитися в Розділі 2.3 Посібника ризиків закупівель в дорожній сфері 2020.

Які існують правові засади використання методу "Проєктуй та будуй"?

Закупівля за методом «Проєктуй та будуй», за яким підрядник-переможець є і проєктувальником, і безпосередньо виконавцем будівельних робіт, є дуже перспективним підходом до здійснення закупівель, адже передбачає врахування частини життєвого циклу об’єкту: проєктування та будівництво. Зауважимо, що в Законі України «Про публічні закупівлі» перешкод для застосування такого методу не вбачається.

Закупівля за методом «Проєктуй та будуй» скорочує загальний строк проведення закупівель робіт з розроблення проєктної документації та будівництва об’єкта, а отже і строк виконання робіт, дозволяє підвищити ефективність управління процесами проєктування та будівництва, оперативно вирішувати питання щодо коригування проєктної документації в разі необхідності.

На сьогодні, на жаль, відсутнє нормативне та методичне забезпечення таких закупівель, зокрема, немає затвердженого порядку визначення очікуваної вартості, що створює ризик безпідставного завищення очікуваної вартості; відсутні рекомендації щодо порядку формування технічної специфікації, порядку розрахунку ціни тендерної пропозиції, формування умов проєкту договору про закупівлю, предметом якого є і проєктування, і будівництво. При здійсненні авторського нагляду за будівництвом об’єкту імовірне виникнення ризику конфлікту інтересів.

Вважаємо, що розробка відповідними органами центральної виконавчої влади належного нормативного та методичного забезпечення дозволить розв’язати ці питання при здійсненні закупівель за методом «Проєктуй та будуй», мінімізувати ризики та забезпечити ефективність таких закупівель.

Залучення інженера-консультанта: від підготовки технічного завдання до завершення об'єкта.

Залучення інженера-консультанта до надання послуг на стадіях реалізації інвестиційно- будівельного проєкту в дорожній галузі передбачає здійснення закупівлі інженерно-консультаційних послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Примірний перелік послуг, які інженер-консультант (суб’єкт господарювання) може надавати замовнику за договором на різних етапах управління проектом відповідно до стадій його реалізації, розроблений Міждержавною гільдією інженерів-консультантів. З ним можна ознайомитися у шостому номері Інформаційного бюлетеня (6’2020) Міністерства розвитку громад та територій України. Цим Примірним переліком можна скористатися для підготовки технічного завдання на закупівлю інженерно-консультаційних послуг.

Готуючи технічне завдання, замовник обирає ті послуги, які необхідні йому в залежності від стадії реалізації інвестиційно-будівельного проекту (передпроєктна стадія, стадія проєктування, стадія будівництва, стадія експлуатації), виходячи з особливостей об’єкта та обсягів фінансування.

На підставі видів послуг, визначених в технічному завданні, замовник встановлює вимоги до документів, що мають бути надані учасником для підтвердження його кваліфікації та спроможності виконати послуги.

Нагадаємо, що інженер-консультант – це фахівець із кваліфікаційним рівнем, підтвердженим органом із сертифікації персоналу, акредитованим у відповідній сфері згідно із законом, та/або суб’єкт господарювання, що має у своєму складі таких фахівців, який здійснює управління проектом, забезпечує організаційне і консультаційне супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, приймає від імені замовника відповідні рішення та виконує інші функції, визначені договором (визначення терміну відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Відповідно до змін, внесених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2017 №192 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, передбачено чотири категорії інженера-консультанта (будівництво) та щодо кожної категорії визначені завдання та обов’язки, вимоги до знань, кваліфікаційні вимоги.

Реєстр інженерів-консультантів можна переглянути на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13.04.2020 № 89 затверджено примірну форму договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві.

Ця примірна форма договору може застосовуватися замовником як рекомендації під час підготовки проєкту договору про закупівлю на надання інженерно-консультаційних послуг. Замовнику при підготовці проєкту договору слід звернути увагу на необхідність встановлення додатків до договору про закупівлю. Строк надання послуг визначається в залежності від їх переліку та етапів, на яких надаються інженерно-консультаційні послуги.

Коли розробляється проектна документація?

Проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для будівництва. У відповідності до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» будівництво являє собою нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів будівництва, де об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

У відповідності до ДБН А.2.2-3_2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Нове будівництво — це будівництво нових будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єднаних цільовим призначенням, зведенням яких здійснюється, як правило, за єдиною проектною документацією.

Капітальний ремонт – роботи з комплексного відновлення чи покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та інженерних споруд або приводять геометричні параметри і технічні характеристики окремих елементів до відповідності нормативним вимогам з урахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень без підвищення категорії дороги.

Реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних параметрів та/або функціонального призначення.

Ремонти направлені на забезпечення споживчих властивостей автомобільних доріг – сукупності транспортно-експлуатаційних показників, що безпосередньо відповідають інтересам користувачів та чинним нормам згідно з Законами України “Про автомобільні дороги”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух” та Постанови Кабінету Міністрів України “Про правила дорожнього руху”.

Також, у відповідності до ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», поточний ремонт виконується комплексно відповідно до проєктно-кошторисної або кошторисної документації і встановлюється два види ремонтів, а саме:

 • Поточний середній ремонт – відновлення необхідних транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини (рівності та шорсткості покриттів шляхом влаштування поверхневих обробок, тонкошарових покриттів або інших шарів зносу), виправлення незначних пошкоджень окремих елементів автомобільної дороги (земляного полотна, укосів виїмок та насипів, водовідведення, штучних споруд та інших) і доведення елементів облаштування до нормативних вимог.
 • Поточний дрібний ремонт – підтримання транспортно- експлуатаційних характеристик автомобільних доріг шляхом усунення незначних пошкоджень окремих елементів дороги, що виникли в процесі експлуатації.

Отже, у підсумку маємо наступне:

 • Нове будівництво, Капітальний ремонт та реконструкція виконуються відповідно до розробленої і затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації;
 • Поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектно-кошторисної або кошторисної документації, яка складається на підставі дефектного акту або матеріалів інженерних вишукувань чи обстежень та затверджується замовником.
 • Поточний дрібний ремонт виконується відповідно до кошторисної документації, яка складається на підставі дефектного акту та затверджується замовником.
Як при цьому визначити вартість робіт для закупівлі через Прозорро?

Основні нормативні документи, що визначають правила складання проектної документації та ціноутворення проектно-вишукувальних робіт.

Основними документами, якими слід керуватися при розробці і розрахунку проектної документації на території України, являються наступні нормативні документи та нормативно-правові акти, визначені ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

«Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»:
– Закон України «Про архітектурну діяльність»;
– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560);
– Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів (Наказ Мінрегіонбуду від 16.05.2011 №45);
– ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;
– ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
– ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування»;
– ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;
– ДБН В.1.2-12-2008 «Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки»;

Дані документи містять посилання на супутні документи, якими також необхідно керуватися при проектуванні. Обов’язково слід перевіряти статус нормативних документів і використовувати для роботи тільки чинні нормативи! Також додатково при використанні калькуляційного методу розрахунку слід використовувати в частині, що не суперечить ДСТУ Б Д.1.1-7:
– Загальні вказівки щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва;
– Технічні частини збірників цін на проектні, вишукувальні роботи, роботи з капітального ремонту, різні відомчі збірники.

Як робити капітальні ремонти доріг при відсутності бюджету? – можливо щось про кредитування розповісти чи ні?

Джерелом покриття витрат на капітальний ремонт доріг може бути:

 • кошти підприємства-балансоутримувача;
 • кошти інвесторів – за рішенням власника, органу міського самоуправління;
 • кредитні кошти – за рішенням власника, органу міського самоуправління.

Залучення кредитних ресурсів здорожчуватиме вартість об’єкту:

 • видатки на обслуговування кредиту;
 • відсотки за користування кредитними коштами, тощо
 • гарантії власника – можуть бути платними.

Крім того, залучення кредитних ресурсів, не вирішує питання фінансування, а лише відтерміновує його у часі, оскільки (як правило) у балансоутримувача відсутні власні надходження для повернення кредиту та покриття витрат на його обслуговування – все одно бюджетні кошти, але в майбутній бюджетних періодах.

Як прийняти на баланс новоствореної ОТГ вулиці та дороги сільських рад?

Алгоритм дій ОМС

У кожному конкретному випадку саме ОМС вирішує ситуацію, що склалась навколо доріг, на власний розсуд з урахуванням вимог чинного законодавства, аби виявлена безхазяйна автомобільна дорога, яка потенційно належить до комунальної власності, була взята ОМС на баланс, потрібно:

 1. скласти акт про виявлення безхазяйної дороги, який затвердити рішенням відповідної ради
 2. направити відповідні запити до компетентних органів для встановлення балансоутримувача виявленої дороги (на власний розсуд ОМС залежно від ситуації) та отримати відповіді, відповідно до яких може бути встановлений або не встановлений власник дороги (якщо встановлений — дорога не може перебувати у комунальній власності громади)
 3. якщо на підставі отриманих запитів власника дороги не встановлено, треба звернутись із заявою до органу, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, для взяття дороги на облік (радою буде отримана відмова про взяття дороги на підставі ч. 4 ст. 5 Закону № 1952) та розмістити оголошення у друкованих засобах масової інформації (оголошення з пропозицією власника вказаного майна заявити про своє право власності та надати відповідні документи до ОМС)
 4. після спливу одного року з дня отримання відмови про взяття на облік безхазяйної нерухомої речі звернутись до суду із заявою про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади (до заяви додати усі наявні документи, що стосуються даної дороги)

Звертаємо увагу, що у ст. 335 ЦК не йдеться про строки, в які безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою ОМС, на території якого воно розміщено, та про строк, в який має бути розміщене оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Відтак сплив одного року починається з дня взяття на облік безхазяйне нерухоме майно.

В нашому випадку не врегульовано строк перебігу цього одного року: або з дати, коли ОМС отримав відмову від органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття майна на облік чи з дати розміщення оголошення.

Краще дочекатись спливу року саме від дати розміщення оголошення. Оскільки з огляду на ст. 335 ЦК спочатку треба звернутись до органу, а вже потім дати оголошення.

В нашому випадку саме за допомогою оголошення ми шукаємо власника безхазяйного майна.

І зауважимо: у разі звернення до суду ОМС мають враховувати вимоги ч. 7 ст. 235 ЦПК.

Зазначена частина говорить про те, що при ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

Досить актуальним є питання збереження дорожнього покриття від руйнування великоваговим транспортом, що рухається вулицями міста до промислових об’єктів. У межах району не створені пункти габаритно-вагового контролю на дорогах загального користування. Чи може громада обладнати місце для пересувного пункту габаритно-вагового контролю на дорогах населеного пункту і чи забезпечить Укртрансбезпека здійснення такого контролю? Які є поради щодо облаштування таких майданчиків?

У відповідності до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті (далі Укртрансбезпека) затверджену Постановою КМУ від 11.02.2015 р №103 Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

У відповідності до п.5 вказаного вище Положення Укртрансбезпека здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;

Наказом міністерства інфраструктури України від 28.07.2016 року №255 затверджено вимоги до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю також виключно на автомобільних дорогах загального користування.

Тому наразі відсутня нормативна база для облаштування пункту габаритно-вагового контролю на дорогах населеного пункту.

Як варіант можливо відпрацювати спільно з поліцією та укртрансбезпекою питання облаштування пункту контролю на вулицях і дорогах, які є суміщеними з автомобільними дорогами загального користування.

Чому частина коштів від сплати акцизного збору не направляється на ремонт та утримання комунальних доріг, а тільки на державні дороги та дороги місцевого значення?

Відповідно до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2017р №1085, (підпункт 2 пункту 2) бюджетні кошти спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Цим же порядком зафіксовано (абз.10 пункту 14), що зазначені кошти спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обсязі до 20 % субвенції.

Розподіл бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснюється відповідно до методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується спільним наказом Мінінфраструктури і Мінфіну (наказ від 21.09.2012р № 573/1019)

Як здійснювати фінансування робіт з благоустрою доріг комунальної власності територіальних громад, якщо на їх території створено КНП на балансі якого знаходяться комунальні дороги.

Тут має застосовуватися механізм спільної взаємодії різних законодавчих і нормативно-правових документів:

Господарського кодексу України, Законом України про автомобільні дороги, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Податкового Кодексу України, Бюджетного кодексу України (з окремих питань), а також низкою законодавчих та нормативно-правових актів галузевого законодавства України, які стосуються прав, функцій та відповідальності ОМС у різних секторах та видах господарської діяльності.

Планування видатків здійснюється із дотриманням вимог та рекомендацій визначених Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (наказ Деркомунгоспу від 23.09.2003р № 154), Методичними рекомендаціями з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів (наказ Міністерства з питань ЖКГ від 07.07.2008р № 213), Методичними рекомендаціями з визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів (наказ Міністерства ЖКГ від 21.08.2008р № 254), зазначеними вище та іншими законодавчими актами.

Дороги зараховані на баланс комунального підприємства, чи може управління ЖКГ напряму проводити торги і заключати договір з підрядником на капітальний ремонт дороги міста.

Відповідно до закону України про місцеве самоврядування до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

 • повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;
 • управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

Організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Враховуючи наведене ОСМ в межах повноважень може визначити будь яке комунальне підприємство.

Випускається розпорядженням виконавчого органу (рішенням ради) ОМС в якому описують основні вимоги, наведені в прикладі.

Приклад:

1. Здійснити у 2022-2023 роках капітальний ремонт дороги…..
2. Визначити управління ЖКГ (ідентифікаційний код 000000 ) замовником робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3. Управлінню ЖКГ у встановленому порядку:
3.1. Отримати вихідні дані для проєктування.
3.2. Визначити генеральну проєктну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.3. Забезпечити у 2022-2023 роках розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження.
3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
3.5. Під час виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити дотримання Правил благоустрою міста …, затверджених рішенням міської ради від ….. №…….
3.6. Під час укладання договору підряду на виконання робіт з капітального ремонту об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва не менше ніж … років, а також безумовне повернення, в разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт, коштів у сумі завищення.
3.7. Розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції схему організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
4. Взяти до відома, що:
4.1. Фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів.
4.2. Відповідальність за виконання робіт в установлені терміни згідно з затвердженим графіком, раціональне і цільове використання бюджетних коштів несе замовник робіт – управління ЖКГ.
4.3. Майно, створене та/або придбане в результаті здійснення робіт, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, є комунальною власністю територіальної громади міста ……. та підлягає закріпленню на праві господарського відання (або оперативного управління) за комунальним підприємством ……..
Управлінню фінансів передбачити фінансування робіт зазначених у пункті 1 цього розпорядження у 2022 роках та наступних роках.
5.2. Щоквартально подавати інформацію про стан виконання цього розпорядження ……
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на ………

Як приймати роботи вирівнюючий шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші середньою товщиною 10 см, якщо згідно ДБН менше 10 см не приймається? Якщо середня товщина під собою розуміє, що йде нівелювання, як «+» так і «-»

Приймання таких робіт є некоректним.

Адже це суперечить вимогам чинних нормативних документів.

При прийманні закінчених робіт використовується метод порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проектними і допустимими їх значеннями відповідно до вимог нормативних документів. Тому, згідно з ДБН В.2.3-4:2015 “Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво” якщо хоч один з показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню і потребує необхідної доробки.

Відповідно до зміни № 1 ДБН В.2.3-4:2015 “Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво” товщина вирівнюючого шару має бути не меньше два з половиною діаметра максимального розміра зерна щебеня.

Виходячи з того, що максимальний розмір зерен у крупнозернистій асфальтобетонній суміші складає 40 мм мінімальна товщина шару повинна становити не менше 10 см. При цьому відповідальність за позитивне рішення про прийняття таких робіт лежить саме на інженері технічного нагляду та Замовнику робіт.

Як контролювати ямковий ремонт?

Контроль якості робіт при ліквідації вибоїн описано нормативним документом ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 “Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг”. При цьому для ліквідації вибоїн можуть використовуватися матеріали різних груп. Виділено сім груп матеріалів, які можна застосувати для виправлення згаданого дефекту. Матеріали для робіт з ліквідації вибоїн покриття повинні забезпечувати фізико-технічні властивості доріг і прийматись із врахуванням інтенсивності та складу руху транспорту, в залежності від типу дорожнього одягу, об’єму робіт, термінів ліквідації вибоїн, економічної доцільності, дорожньо-кліматичних умов на час проведення робіт та оператив­ності відкриття руху транспорту в місцях ремонту.

Також, для Замовника робіт доцільно не забувати, що приймальний контроль виконують шляхом вимірювання рівності та, за необхідності, відбирання кернів або вирубок з метою оцінки якості ущільнення, формування структури ремонтного матеріалу та адгезії до поверхні відремонтованого дорожнього одягу.

При цьому слід зауважити, що оцінка якості ущільнення карт ремонту площею до 15 м2 (включно) здійснюється неруйнівними методами, карт ремонту площею більше ніж 15м2 – неруйнівними методами або від­биранням керну чи вирубки за необхідності.

Що робити якщо ямковий ремонт виконаний неякісно або були пропущені якісь ділянки?

Обсяги робіт, а тому і оплата за їх виконання на даний момент проводиться відповідно до фактичного обсягу виконаного ямкового ремонту. Тому, доцільно провести обміри ділянок, де проводився ямковий ремонт.

У випадку пропущених місць виникнення вибоїн доцільно включити дану ділянку повторно в перелік робіт (дефектний акт на наступний місяць) із зазначенням точного обсягу ліквідації вибоїн на цій ділянці.

У випадку неякісного виконання робіт потрібно довести факт неякісного виконання (протокол випробування, акт виявлення дефекту з фотоматеріалом тощо) та не приймати і не оплачувати виконані роботи до моменту усунення виявлених недоліків (за можливості) або повторного виконання робіт згідно з нормативними вимогами.