Посібник ризиків закупівель в дорожній сфері

Документів за вашим запитом не знайдено

Посібник ризиків закупівель в дорожній сфері складено авторським колективом CoST завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». Окремі думки висловлені у цьому посібнику є відповідальністю ініціативи CoST і не обов’язково відображають погляди Агентства USAID або Уряду США.

Метою цього Посібника є сприяння підвищенню ефективності закупівель в дорожній сфері шляхом виявлення, попередження та своєчасного запобігання корупційним ризикам, що виникають на різних етапах закупівель та можуть впливати на результат закупівлі робіт чи послуг з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

Посібник розрахований на замовників та представників широкого кола громадських організацій, які займаються моніторингом закупівель в дорожній сфері.

Посібник розроблений на підставі:

матеріалів моніторингу та аналізу закупівель в дорожній сфері, проведеного із використанням інформації порталу електронної системи закупівель Prozorro, інших відкритих інформаційних джерел та аналітичних інструментів;
аналізу запитів замовників щодо надання допомоги з підготовки тендерної документації на закупівлю робіт/послуг в дорожній сфері.
До Посібника ввійшли:

навчальні матеріали, підготовлені для тренінгів, які були проведені в містах Суми, Львів, Чернівці, Одеса з представниками структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, уповноважених на здійснення управління дорожнім господарством та забезпечення закупівель, представниками місцевої влади та об’єднаних територіальних громад, фахівцями державних підприємств, що здійснюють закупівлі робіт та послуг з ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення а також представниками громадських організацій;
практичні матеріали аналізу реальних закупівель дорожніх робіт, проведених у 2018- 2019 рр. службами автомобільних доріг в областях, структурними підрозділами обласних державних адміністрацій та державними підприємствами, що здійснюють закупівлі робіт та послуг з ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення.
Посібник побудовано шляхом аналізу ризиків, що виникають на послідовних етапах організації та проведення закупівель, а саме:

при підготовці та плануванні закупівлі відповідно до затвердженої програми/переліку;
при проведенні процедури закупівлі;
під час виконання договору в частині зміни його істотних умов.
Сподіваємося, що цей Посібник

буде корисним для замовників робіт/послуг в дорожній сфері в їхньої діяльності з організації та проведенні закупівель щодо мінімізації ризиків та досягнення ефективності закуіпвель, а також стане допоміжним матеріалом для підвищення рівня кваліфікації нових замовників дорожніх робіт, які набули таких повноважень внаслідок децентралізації;
допоможе представникам громадських організацій при проведенні моніторингу закупівельного процесу виявити та попередити ризики для забезпечення прозорості та доброчесності закупівель, зменшення можливостей для корупції, підвищення ефективності та раціональності витрачання коштів.
Цей Посібник був розроблений до прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” від 19.09.2019 № 114-IX (далі – Закон №114), який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня його опублікування. Тож до вступу в дію Закону № 114 вважаємо за доцільне користуватися цим Посібником. Після вступу в дію Закону №114

Посібник буде оновлений з урахуванням напрацьованих практик його застосування в частині положень, що зазнали змін, та нормативно-правових актів, прийнятих для реалізації положень Закону № 114.